Eskilstuna Ölkultur AB

Postadress: Box 261, 631 03 ESKILSTUNA

Besöks- och leveransadress: Faktorigatan 1, 632 20 Eskilstuna

Organisationsnummer: 556688-0026

Fakturaadress: Eskilstuna Ölkultur AB Fack 3577 Box 226 751 04 Uppsala

Mailfakturor : Skicka gärna faktura via e-post i pdf-format. Ovanstående fakturaadress ska framgå på e-postfakturan som skickas till: fakturaskanning@pwc.se (en faktura per pdf)

Telefon:

016 – 13 17 14

Bolagets bankgiro:

5748-8330

Föreningen Eskilstuna Ölkulturs plusgiro:

13 76 96-1

Eskilstuna Ölkulturs Fastighets AB bankgiro:

177-7057

Slussvaktarens besöksadress:

Faktorigatan 3A

E-post:

info@eskilstunaolkultur.se

Beställningar:

order@eskilstunaolkultur.se

Distribution:

Vi anlitar Skanlog för distribution. Befintliga kunder kan mail in sin order direkt till: orderse@skanlog.com

Vill du sälja vår öl?

Vi jobbar med flera återförsäljare som Drycks, Menigo, Mårdskog&Lindkvist och Vin- och spritlagret, men vi vill gärna jobba med fler. Kontakta vår VD Anders Olsson på 070-682 90 16, anders.olsson@eskilstunaolkultur.se

Kontaktpersoner

Arto Ukura VD, produktionschef och bryggare. En av grundarna och eldsjälarna i Eskilstuna Ölkultur. Telefon 070 513 33 64 Epost: arto.ukura@eskilstunaolkultur.se

Anders Olsson vice VD, försäljningsansvarig och bryggare En av grundarna och eldsjälarna i Eskilstuna Ölkultur. Telefon: 070-682 90 16 E-post: anders.olsson@eskilstunaolkultur.se

Anders Tufvesson Styrelseordförande Styrelseordförande Telefon: 0709177013 E-post: anders.tufvesson@eskilstunaolkultur.se

Anna Jerdén Ansvarig för pub, arrangemang, marknadsföring, webbredaktör En av grundarna och eldsjälarna i Eskilstuna Ölkultur. Telefon: 070-346 78 87 E-post: anna.jerden@eskilstunaolkultur.se

Vill du hjälpa oss i puben?

Våra bartendrar — Våra hjältar! Varje vecka bemannas puben av våra frivilliga och oavlönade bartendrar som är medlemmar i Föreningen Eskilstuna Ölkultur. De bidrar till den trevliga stämning som finns i puben och till att priset öl och på mat från restaurangen kan hållas lågt. Du behöver inte kunna något om öl, men ska vara beredd att lära dig.
Som bartender kommer du in i ett trevligt gäng, d jobbar en kväll i månaden, du kan åka med på resor och får förtur till många hyss.

Kontakta Anna Jerdén 070-346 78 87 eller anna.jerden@eskilstunaolkultur.se så får du pröva på genom att gå dubbelt en kväll.

Följ oss gärna i sociala medier